Found 13 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stocka sig
tjockna, hämmas, upphöra att flyta, dämmas upp, kvävas, tilltäppas, skocka sig, anhopas, stå stilla, stagnera, bilda flaskhals, strejka, stocka

Synonyms for upphöra

Found 14 synonyms in 14 groups

Synonyms for flyta

Found 5 synonyms in 5 groups

Words similar to upphöra att flyta

upphöra att flyta synonyms - Swedish related words for upphöra att flyta