Found 6 synonyms in 1 groups
1
Meaning: deltaga
hylla sig till, förena sig med, förorda, sekundera, uttala sitt gillande, stödja

Synonyms for uttala

Found 8 synonyms in 1 groups

Synonyms for gillande

Found 9 synonyms in 1 groups

Words similar to uttala sitt gillande

uttala sitt gillande synonyms - Swedish related words for uttala sitt gillande