Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: välta [v]
vända upp och ned på, välva runt, kasta omkull, bringa ur jämvikt, tippa, slå omkull, stjälpa

Synonyms for välva

Found 3 synonyms in 3 groups

Synonyms for runt

Found 1 synonyms in 1 groups

välva runt synonyms - Swedish related words for välva runt