Found 23 synonyms in 3 groups
 1. 1
  Meaning: väljande
  urval valsituation alternativ skön omdöme tycke smak gottfinnande förkärlek dom avgörande option val
 1. 2
  Meaning: röstning
  omröstning korande utseende votering
  elektion referendum val
 2. 3
  Meaning: kvalificering
  val upprop uttagning

Words similar to val

val synonyms - Swedish related words for val

Synonyms before and after val

 • vaktmanskap
 • vaktmästare
 • vaktombyte
 • vaktpost
 • vakttjänst
 • vakttorn
 • vakttrupp
 • vakuitet
 • vakuum
 • vakuumförpackad
 • val
 • val mellan två
 • vala
 • valabel
 • valack
 • valagitation
 • valborgsmässoeld
 • vald
 • vale
 • valen
 • valens