Found 57 synonyms in 8 groups
 1. 1
  Meaning: fals
  fas sarg egg list udd karm vall brätte kant
 1. 2
  Meaning: damm
  dämme vall vågbrytare
  pir hamnarm fördämning
 2. 3
  Meaning: mur
  barriär befästning fästningsverk bröstvärn skans fördämning
  damm kant bank upphöjning vall
 3. 4
  Meaning: betesmark
  hage äng sluttning gräsmark vall
 4. 5
  Meaning: fördämning
  dämme bank strandvall vall damm
 1. 6
  Meaning: ängsmark
  slåtteräng betesmark vall linda
  mad vimba raning äng
 2. 7
  Meaning: vägg
  murverk vall befästning
  skyddsvärn balustrad mur
 3. 8
  Meaning: sandbank
  revel rev grund vall
  strandbrink molnvägg bank

Words similar to vall

vall synonyms - Swedish related words for vall

Synonyms before and after vall

 • valfrändskap
 • valhänt
 • valid
 • validera
 • validitet
 • valk
 • valka
 • valkig
 • valkning
 • valkyria
 • vall
 • valla
 • vallar
 • vallfart
 • vallfärd
 • vallfärda
 • vallhjon
 • vallöfte
 • valmakare
 • valman
 • valmässig