Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: sticka i ögonen [v]
skrika, braska, vara slående, frappera, sticka (informal)

Synonyms for vara

Found 28 synonyms in 24 groups

Synonyms for slående

Found 21 synonyms in 20 groups

vara slående synonyms - Swedish related words for vara slående