Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyms for vid

Found 10 synonyms in 9 groups

Synonyms for det

Found 4 synonyms in 4 groups

vid det gamla synonyms - Swedish related words for vid det gamla