Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status

Synonyms for vid

Found 9 synonyms in 9 groups

Synonyms for det

Found 4 synonyms in 4 groups

Words similar to vid det gamla

vid det gamla synonyms - Swedish related words for vid det gamla