Found 243 synonyms in 33 groups
 1. 1
  Meaning: orörlighet
  klarhet lugn tystnad ro vila frid ostördhet avskildhet serenitet kontemplation stillhet
 1. 2
  Meaning: slummer
  blund tupplur siesta
  vila vederkvickelse sömn
 2. 3
  Meaning: halvsova
  dåsa nicka till somna vila slumra
 3. 4
  Meaning: balans
  vila stabilitet stadighet jämvikt
 4. 5
  Meaning: uppehåll
  rast vila stopp paus
  avbrott stillastående avstannande halt
 1. 6
  Meaning: stanna
  stå stilla hejda sig vänta dröja
  rasta vila hålla
 2. 7
  Meaning: fred
  stillhet samvetsfrid samvetsro sinneslugn själslugn själsro trygghet
  säkerhet okränkbarhet lugn ro vila tystnad frid
 3. 8
  Meaning: halvslummer
  slummer domnande vila letargi koma trans nirvana
  narkos bedövning sopor somnolens medvetslöshet dvala
 4. 9
  Meaning: dröja sig kvar
  stanna göra uppehåll vila hålla stilla
  hålla stoppa göra halt dröja
 5. 10
  Meaning: sväva
  breda ut sig vidlåda vila
 6. 11
  Meaning: stå på
  vara grundad på ha som fundament vara stödd på stödja sig på vila
 7. 12
  Meaning: bero
  anstå vänta på avgörande vila
 8. 13
  Meaning: stå stilla
  hålla uppe ligga nere ligga overksam vila
 9. 14
  Meaning: ta igen sig
  rekreera sig koppla av pusta ut slöa dåsa
  slumra sova slappna vila
 10. 15
  Meaning: den eviga vilan
  döden den sista sömnen nirvana vila
 11. 16
  Meaning: ledighet
  ferie semester lov otium vila
 12. 17
  Meaning: overksamhet
  uppehåll stillastående halt vila
 13. 18
  Meaning: sömn
  dvala siesta tupplur vila
 14. 19
  Meaning: ro
  frid lugn stillhet vila
 15. 20
  Meaning: avkoppling
  avslappning avspänning rekreation andrum
  rast paus vila
 16. 21
  Meaning: förfriskning
  svalka stimulans vila avkoppling
  rekreation förströelse vederkvickelse
 17. 22
  Meaning: vilotimme
  vilostund tupplur middagsslummer latstund
  tyst timme vila siesta
 18. 23
  Meaning: lugn
  vila frid fred stillhet ostördhet trygghet
  själsfrid själslugn sorgfrihet serenitet avkoppling ro
 19. 24
  Meaning: slappna av
  vila koppla av varva ner sig ta det lugnt relaxera
 20. 25
  Meaning: vederkvickelse
  förströelse vila avkoppling uppfriskning återhämtning
  tidsfördriv förlustelse nöje rekreation
 21. 26
  Meaning: tillfrisknande
  återhämtning förbättring vila rekonvalescens
 22. 27
  Meaning: ta rast
  göra halt göra uppehåll vila
  ta en paus hämta andan rasta
 23. 28
  Meaning: andrum
  avbrott rast vila vilostund uppehåll avkoppling
  avstannande väntan halt stopp paus
 24. 29
  Meaning: frid
  glömska utslocknande vila dvala
  medvetslöshet intighet nirvana
 25. 30
  Meaning: stillhet
  ro frid fred tystnad vila ostördhet
  sorgfrihet trygghet avkoppling otium lugn
 26. 31
  Meaning: lägga sig
  kasta sig omkull falla hamna inta sängläge gå till sängs krypa till kojs koja knyta sig lägra sig slå sig ner slå sig till ro vila
  sänka sig utbreda sig över avsätta sig avta försvagas stillna mojna lugna sig bedarra sjunka minska lägga
 27. 32
  Meaning: låta vara
  släppa lägga till handlingarna avskriva
  anstå vila bero
 28. 33
  Meaning: avspänning
  lossnande avkoppling vila
  reaktion relaxation avslappning

Words similar to vila

vila synonyms - Swedish related words for vila

Synonyms before and after vila

 • viktigare
 • viktigast
 • viktigaste syfte
 • viktighet
 • viktigpetter
 • viktlöshet
 • viktoria
 • viktoriansk
 • viktualiehandel
 • viktualier
 • vila
 • vila på
 • vila på sina lagrar
 • vila sig
 • vila tankarna
 • vilande
 • vilande jord
 • vild
 • vild framfart
 • vild hänförelse
 • vild iver