Found 14 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: frambringa
  framfödage liv åtnedkomma medfå barnförlossasgrisavalpakalvafölaynglasätta till världenfortplanta sigavlaföda

Words similar to yngla

yngla synonyms - Swedish related words for yngla

Synonyms before and after yngla

 • yawl
 • yl
 • yla
 • ylande
 • yllesammet
 • ymnig
 • ymnighet
 • ympa
 • ympkvist
 • yngel
 • yngla
 • yngla av sig
 • yngling
 • ynglingaaktig
 • ynglingaår
 • yngre
 • yngre deltagare
 • yngre medlem
 • yngre släktled
 • ynk
 • ynka