Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ömkansvärd människa
beklagansvärd människa, fattig krake, hjälplös figur, ynklig figur, eländig varelse, stackars sate, stackare

Synonyms for ynklig

Found 28 synonyms in 1 groups

Synonyms for figur

Found 25 synonyms in 1 groups

Words similar to ynklig figur

ynklig figur synonyms - Swedish related words for ynklig figur