Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ömkansvärd människa [n]
beklagansvärd människa, fattig krake, hjälplös figur, ynklig figur, eländig varelse (u), stackars sate, stackare (u)

Synonyms for ynklig

Found 36 synonyms in 28 groups

Synonyms for figur

Found 33 synonyms in 25 groups

Words similar to ynklig figur

ynklig figur synonyms - Swedish related words for ynklig figur