Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: fast anställd
på stat, värvad, kader, yrkesmilitär, stamanställd

yrkesmilitär synonyms - Swedish related words for yrkesmilitär